Anne-Marjut Väänänen Suomen matkatoimistoalan liiton uudeksi puheenjohtajaksi

Lehdistötiedotteet 30 Oct 2018

Image: Tämän hetkinen puheenjohtaja Kirsi-Marja Salonen ja uusi puheenjohtaja Anne-Marjut Väänänen

Suomen matkatoimistoalan liitto SMAL valitsi 26.10. pidetyssä syyskokouksessa liiton uudeksi pu-heenjohtajaksi vuosille 2019-2020 Anne-Marjut Väänäsen. Liikematkatoimisto FCM Travel Soluti-onsin Suomen-maajohtaja Väänänen aloittaa luottamustoimessaan 1.1.2019. Hän seuraa tehtäväs-sään liittoa kuusi vuotta ansiokkaasti luotsannutta Kirsi-Marja Salosta. 


Kuopiolaissyntyisen, Helsingissä asuvan Anne-Marjut Väänäsen ura matkatoimistoalalla käynnistyi vuonna 2007. Sitä ennen hänelle oli kertynyt laajaa kokemusta johtotehtävistä myynnin, markki-noinnin ja rahoituksen saralta. Matkatoimisto- ja koko matkailuteollisuuden edunvalvontatyöhön Väänänen haluaa tarttua aktiivisesti erityyppiset ja -kokoiset yritykset huomioiden.

Liike-elämässä – sekä vapaa-ajan että liikematkustuksen saralla - tapahtuu tällä hetkellä paljon muutoksia, olipa toiminta pientä tai suurta ja missä päin Suomea tahansa. Näen, että muutosten kourissa matkailuala tarvitsee entistä enemmän liiton monipuolisia ja arvokkaita palveluja. Muuttuvassa maailmassa liiton tulee myös pystyä tuottamaan jäsenilleen jatku-vasti selkeää lisäarvoa, pohtii Anne-Marjut Väänänen.

Väänänen on ollut mukana SMALin hallitustyöskentelyssä vuodesta 2014 alkaen. Hän on myös muun muassa vetänyt liiton tulevaisuus- ja organisaatiotyöryhmää sekä viestintätyöryhmää ja toiminut lentoliikenneasioita käsittelevän APJC Finlandin jäsenenä. Tänä vuonna hän toimi myös lokakuussa järjestetyn Finnish Travel Galan palkintoraadin puheenjohtajana. LISÄTIETOJA: Anne-Marjut Väänänen puh. 041 522 2322

Suomen matkatoimistoalan liitto SMAL on noin 180 matkatoimiston, matkanjärjestäjän ja incoming-matka-toimiston yhteenliittymä, joka ajaa jäsentensä etuja suhteissa viranomaisiin, lainsäätäjiin sekä alan kotimai-siin ja kansainvälisiin järjestöihin. SMALin jäsenyritysten kokonaismyynti vuonna 2017 oli lähes 2 miljardia euroa, mikä on noin 95 prosenttia Suomen koko matkatoimistomyynnistä. SMALin jäsenet työllistävät koti-maassa ja ulkomailla yhteensä noin 2 500 henkeä.

Vuonna 1940 perustetun toimialajärjestön kansainväliseen jäsenverkostoon kuuluu nykyään myös yli 100 muuta matkailualan yritystä ja tahoa, kuten kuljetusyhtiöitä, majoitusliikkeitä, kotimaisia ja ulkomaisia mat-kailutoimistoja sekä matkailualan oppilaitoksia, konsultteja, medioita ja teknologiayrityksiä.

SMALin toimeksiannosta järjestetään vuosittain Pohjois-Euroopan suurin matkailutapahtuma MATKA-messut sekä Finnish Travel Gala, jossa palkitaan ansioituneita matkailutoimijoita.